Khắc phục lỗi encoding python3 và click package

Khắc phục lỗi encoding python3 và click package

0
81
python

Một vài lần mình dùng flask với python 3 mình hay bị lỗi encoding khi khởi động flask. Bạn chỉ cần chạy dòng này trước khi khởi động flask hoặc đặt 2 dòng này vào trong file .bash_profile nếu bạn dùng linux hoặc MacOSX

export LC_ALL=en_US.utf-8
export LANG=en_US.utf-8

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.